Báo cáo tham luận xã Ma Thì Hồ

Công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn xã Ma Thì Hồ.
Kính thưa:    - Quý vị đại biểu, các vị khách quý.
                       - Thưa toàn thể các thầy giáo, cô giáo.
Được sự cho phép của Ban tổ chức. Thay mặt cho Đảng ủy- HĐND-Ủy ban nhân xã Ma Thì Hồ tôi xin trình bày tham luận về “công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn xã Ma Thì Hồ”.

         Kính thưa toàn thể hội nghị!
        Trong những năm qua Đảng và nhà nước ta đã xác định “Giáo dục là quốc sách”; “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển”. Từ quan điểm trên Đảng và nhà nước đã có nhiều chủ trương, biện pháp để phát triển giáo dục, một trong những chủ trương đó là tập trung đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục. Tại Hội nghị Ban chấp hành trung ương lần thứ II (Khoá 8) đã chỉ rõ “ Mọi người chăm lo cho giáo dục, các cấp uỷ, cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể; các tổ chức kinh tế xã hội, các gia đình và các cá nhân đều có trách nhiệm tích cực góp phần phát triển giáo dục, đóng góp trí lực, nhân tài, vật lực cho giáo dục đào tạo, kết hợp giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội, tạo môi trường giáo dục lành mạnh ở mọi nơi trong cộng đồng, từng tập thể”. Công tác XHHGD chính là việc tăng cường tính xã hội của giáo dục gắn nhà trường với cộng đồng xã hội, để phát huy tối đa vai trò và tạo điều kiện cho giáo dục, khẳng định vai trò thúc đẩy phát triển cộng đồng xã hội; khơi dậy mọi tiềm năng, huy động mọi tiềm lực trong xã hội tham gia xây dựng và phát triển giáo dục.

        Thấy rõ tầm quan trọng và tính đúng đắn của chủ trương XHHGD trong những năm qua Đảng ủy-HĐND, UBND xã Ma Thì Hồ luôn quan tâm và coi đây là một nhiệm vụ song song với nhiệm vụ đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng học sinh của các đơn vị trường. Từ đó tìm ra giải pháp hữu hiệu để thực hiện tốt công tác XHHGD, huy động mọi người dân tham gia làm giáo dục từng bước có hiệu quả.

          Kính thưa các quý vị đại biểu!
          Xã Ma Thì Hồ là Một xã biên giới được thành lập từ năm 2007, Ngay từ những ngày đầu thành lập, các đơn vị trường trong xã chưa có cơ sở vật chất để hoạt động, đây là bài toán khó đối với cấp ủy Đảng chính quyền địa phương cũng như ban giám hiệu các đơn vị trường. Trong bối cảnh của xã mới thành lập, điều kiện kinh tế- xã hội còn khó khăn, nguồn lực kinh phí của nhà nước đầu tư cho giáo dục hạn hẹp, ngân sách của địa phương hầu như phụ thuộc hoàn toàn ngân sách do nhà nước cấp. Trước những khó khăn như trên, cấp ủy chính quyền địa phương đã quyết định cử cán bộ xã cùng với các nhà trường trực tiếp xuống từng điểm bản để tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, đóng góp nhân lực, vật lực để xây dựng cơ sở vật chất cho các đơn vị trường đáp ứng được nhu cầu học tập của con em các dân tộc trong xã.

       Chỉ sau một thời gian ngắn, với sự đóng góp vật liệu và ngày công  của nhân dân toàn xã đã làm được hơn 40 nhà lớp học tạm để kịp đón học sinh tựu trường chào đón một năm học mới của một xã mới thành lập. Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp vượt chỉ tiêu kế hoạch, CSVC cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của con em các dân tộc trong xã.
Không dừng lại ở đó trong những năm gần đây song song với sự quan tâm đầu tư nguồn lực kinh phí của nhà nước, các tổ chức, cá nhân về xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học, các phòng chức năng theo hướng kiên cố hóa với mong muốn đưa giáo dục của xã nhà lên một tầm cao mới, Đảng ủy-HĐND, UBND xã đã chỉ đạo các đơn vị trường một mặt tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục học sinh mặt khác tích cực huy động mọi nguồn lực tham gia đóng góp xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của trường chuẩn quốc gia.

        Cụ thể, chính quyền địa phương cùng các đơn vị trường đã huy động hàng nghìn ngày công lao động để san ủi mặt bằng làm lớp học, vận chuyển vật liệu xây trường lớp, vận động nhân dân hiến hàng nghìn mét vuông đất làm lớp học như: gia đình Anh Lý Sáy Páo điểm bản Nậm chim đã hiến trên 900 m2 đất cho nhà trường để làm nhà bán trú và nhà thể chất cho học sinh, Ông Ly A Pao hiến hơn 500m2 đất làm phòng học, gia đình Ông Sùng Chờ Dùng và Giàng Vảng Chu đã hiến trên 900 mét vuông đất để làm lớp học Mầm non và nhiều hộ dân khác đã ủng hộ trường tiểu học Huổi Quang và trường THCS hàng 1000m2 đất trong việc xây dựng nhà lớp học; huy động nhân dân đóng góp ván thưng làm được 12 phòng ở bán trú, 15 phòng học tại trung tâm 2 trường tiểu học theo mô hình 3 cứng đáp ứng được chỗ nghỉ cho 200 em học sinh tại các bản lẻ về theo học tại trung tâm.

        Đến nay toàn xã đã có 2 đơn vị trường đạt chuẩn quốc gia đạt 50%, kế hoạch năm học 2018-2019 tiếp tục phấn đấu đề nghị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia nâng số trường chuẩn lên 3 đơn vị trường.
        Để đạt được những kết quả trên Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND xã đã thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể sau:

        Thứ nhất: Công tác tham mưu và tuyên truyền
        Chỉ đạo các đơn vị trường chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị tích cực tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên tuyền nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về chủ trương XHHGD, như: Như tổ chức  tuyên truyền trong các buổi họp bản, giao ban xã, các buổi họp phụ huynh... Từ đó nêu cao được tinh thần trách nhiệm của đội ngũ trưởng bản, các ban ngành đoàn thể cùng vào cuộc với nhà trường trong công tác vận động nhân dân cùng tham gia công tác giáo dục của địa phương.

        Thứ hai: Huy động và quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn huy động từ sự đóng góp của các tổ chức,  cá nhân và cha mẹ học sinh:
        Chỉ đạo các đơn vị trường hàng năm xây dựng phương án Huy động XHHGD trình UBND xã thống nhất chủ trương; Tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp thống nhất phương án huy động XHHGD với tinh thần tự nguyện; lập tờ trình xin ý kiến Phòng GD&ĐT thống nhất sử dụng nguồn kinh phí huy động được để tăng cường cơ sở vật chất hàng năm. Sau khi được sự thống nhất, nhà trường mới tiến hành huy động đóng góp của cha mẹ học sinh.
Bên cạnh đó, các đơn vị trường cần phải báo cáo thường xuyên cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã và công khai trong Hội đồng sư phạm nhà trường, Ban đại diện Cha mẹ học sinh được biết các khoản thu từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đóng trên địa bàn ủng hộ cho nhà trường. Trước khi sử dụng nguồn kinh phí, nhà trường bàn bạc thống nhất với cha mẹ học sinh, Hội đồng sư phạm nhà trường và công khai số tiền, vật liệu, nhân công đã huy động được rõ ràng. Sau khi sử dụng nguồn kinh phí và hoàn thiện các công trình, nhà trường báo cáo với các cấp, công khai trong cuộc họp Cha mẹ học sinh, họp Hội đồng sư phạm và niêm yết trên bảng tin của nhà trường.

        Thứ ba: Xây dựng môi trường cảnh quan sư phạm
        Tích cực vận động cha mẹ học sinh, đội ngũ giáo viên, nhân viên cùng phối hợp tạo cảnh quan môi trường sư phạm, tạo một môi trường thân thiện “Xanh-Sạch-Đẹp, để thu hút học sinh đến trường.

        Thứ tư: Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh
 Chất lượng chăm sóc giáo dục là tiền đề quan trọng để tạo niềm tin cho phụ huynh  và là sức mạnh lan tỏa đến cộng đồng xã hội ...chính vì vây UBND xã đã chỉ đạo các đơn vị trường tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường các hoạt động ngoại khóa, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ- thể dục thể thao nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của các nhà trường, tạo được niềm tin trong nhân dân.

        Thưa toàn thể hội nghị.
        Từ  những cách làm trên, trong những năm  qua chất lượng giáo dục của xã Ma Thì Hồ đã có nhiều chuyển biến, học sinh khá giỏi hàng năm tăng, học sinh yếu kém giảm. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch của UBND huyện. Cơ sở vật chất các đơn vị trường ngày một khang trang đáp ứng được nhu cầu học tập của con em các dân tộc trong xã.

        Những kết quả về công tác xã hội hóa giáo dục của xã Ma Thì Hồ đạt được, đó là thành quả rất đáng trân trọng vì đó là sự có gắng, tâm huyết của chính quyền địa phương, toàn thể nhân dân và những người làm công tác giáo dục trên địa bàn xã.

        Cuối cùng tôi xin kính chúc quý vị đại biểu luôn luôn mạnh khỏe và quan tâm hơn nữa tới công tác giáo dục của huyện Mường Chà nói chung và của xã Ma Thì Hồ nói riêng. Chúc hội nghị tổng kết thành công tốt đẹp.
         Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn tin: Xã Ma Thì Hồ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 

Văn bản mới

707/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030

Thời gian đăng: 01/04/2018

lượt xem: 142 | lượt tải:51
Tìm kiếm tài liệu

Đăng nhập thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay5,698
  • Tháng hiện tại79,809
  • Tổng lượt truy cập3,708,885
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ: Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Điện thoại liên hệ: 02153 842248             Fax: 02153 842078

Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Chrome, Microsoft Edge
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây