Báo cáo tham luận xã Nậm Nèn

Một số giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác huy động trẻ trong độ tuổi đi học ra lớp, đảm bảo giữ vững phổ cập Giáo dục- Xóa mù chữ và nâng cao chất lượng dạy học của các cấp học tại xã Nậm Nèn.
        Kính thưa các quý vị đại biểu!
        Thưa toàn thể hội nghị!
      Trước tiên tôi hoàn toàn nhất trí với báo cáo Tổng kết nhiệm vụ năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 đã trình bày trong hội nghị. Được sự cho phép của ban tổ chức hội nghị, đại diện cho xã Nậm Nèn tôi xin trình bày tham luận về “Một số giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác huy động trẻ trong độ tuổi đi học ra lớp, đảm bảo giữ vững phổ cập Giáo dục- Xóa mù chữ và nâng cao chất lượng dạy học của các cấp học tại xã Nậm Nèn” huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.
        Kính thưa các quý vị đại biểu!
        Thưa toàn thể hội nghị!
        Xã Nậm Nèn nằm cách trung tâm huyện Mường Chà gần 100 km, có tổng diện tích tự nhiên là: 3.573,48 ha toàn xã có 9 bản với 604 hộ: 2903 nhân khẩu, gồm có 6 dân tộc trong đó hầu hết là các dân tộc thiểu số chiếm 97,52% dân tộc kinh chỉ có 2,48%. Số hộ nghèo và cận nghèo chiếm 72,02% trong đó hộ nghèo là: 376 hộ chiếm 62,98%, hộ cận nghèo là: 54 hộ chiếm 9,04%. Dân cư sống rải rác, phân bố không đồng đều.
Trong những năm qua, kinh tế của xã có bước tăng trưởng khá, các mặt văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên. Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện đạt kết quả. Mạng lưới trường, lớp học tiếp tục được củng cố vững chắc, quy mô học sinh duy trì ổn định ở cấp giáo dục phổ thông và phát triển nhanh ở cấp mầm non. Chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước được nâng lên. Kết quả, chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học được giữ vững và nâng cao; chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở được duy trì, đảm bảo giữ vững phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Việc thực hiện chế độ, chính sách giáo dục vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số cho học sinh được quan tâm, đảm bảo đúng quy định.
        Năm học 2017- 2018 xã Nậm Nèn có 03 đơn vị trường với  39 lớp và 793 học sinh; 01trường THCS; 01 trường tiểu học; 01 trường mầm non, 03 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Công tác giáo dục trên địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn, song xã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp. Trong những năm qua xã đã đạt được những kết quả nhất định: quy mô trường lớp ổn định và tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu học tập của con em các dân tộc trên địa bàn xã. Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp ở các bậc học cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, đội ngũ giáo viên được tăng cường, chất lượng giáo dục đã có nhiều chuyển biến tích cực, công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ được duy trì và từng bước được củng cố vững chắc.
        Tuy nhiên trong công tác huy động trẻ trong độ tuổi đi học ra lớp, đảm bảo giữ vững phổ cập xóa mù chữ và nâng cao chất lượng dạy học của các cấp tại xã Nậm Nèn chúng tôi gặp không ít những khó khăn như:
        Địa bàn xã rộng, nhiều bản xa trung tâm xã, hơn nữa khoảng cách các gia đình ở điểm bản, cụm bản nằm rải rác nên phải mở lớp ghép, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức và nhu cầu học tập của một số gia đình chưa cao, điều kiện kinh tế xã hội phát triển chậm, tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Tập tục của đồng bào còn nhiều hủ tục lạc hậu đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc huy động học sinh ra lớp, duy trì tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần và việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
        Phụ huynh học sinh chưa thực sự quan tâm đến việc học của con em mình gây khó khăn trong việc huy động học sinh bỏ học tiếp tục ra lớp.
        Cơ sở vật chất một số điểm bản vùng cao còn nhiều khó khăn.
        Việc huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp nhất là tại các thời điểm trước và sau tết, mùa nương rẫy, hoặc khi thời tiết mưa rét… còn gặp nhiều khó khăn.
        Một số giáo viên trẻ mới ra trường còn thiếu kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.
        Trước thực trạng đó, vấn đề đặt ra là làm thế nào để huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp, duy trì và giữ vững phổ cập Giáo dục- xóa mù chữ nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng dạy học? Xã Nậm Nèn đã tổ chức thực hiện một số giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể như sau:
        Một là: Tăng cường quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm của năm học, hệ thống văn bản của các cấp về công tác phổ cập nhằm huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp để duy trì và giữ vững phổ cập đảm bảo tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần, nâng cao chất lượng GD.
Tập trung tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh” gắn với các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua của ngành. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò ý nghĩa của công tác giáo dục. 
        Hai là: Chỉ đạo các trường trong xã tích cực công tác tham mưu với UBND xã. Có kế hoạch chỉ đạo nhiệm vụ năm học, kế hoạch phổ cập giáo dục – xóa mù chữ, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016- 2020…Xây dựng kế hoạch bám sát văn bản chỉ đạo của các cấp, phù hợp với tình hình thực tế của từng trường: nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo; thực hiện quy chế dân chủ, đảm bảo công bằng, công khai; thực hiện tốt các chế độ chính sách cho học sinh, nhất là chế độ của học sinh trường bán trú và chế độ đối với cán bộ giáo viên vùng đặc biệt khó khăn.
        Ba là: Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể, các bộ phận của xã, ban ngành, các lực lượng vũ trang cùng tham gia vào công tác giáo dục. Đặc biệt công tác vận động học sinh ra lớp và xây dựng cơ sở vật chất. Chỉ đạo và đưa chỉ tiêu phổ cập giáo dục hàng năm vào hệ thống chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã. Vì vậy, các đơn vị trường học trong xã đã làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành, lực lượng vũ trang, chính quyền xã, thị trấn trong việc huy động học sinh ra lớp, xây dựng cơ sở vật chất. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục một cách toàn diện. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường, trong việc huy động học sinh ra lớp, xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học, xanh, sạch, đẹp thân thiện, an toàn tổ chức nhiều hoạt động ngoài giờ lên lớp để thu hút học sinh đến trường.
         Bốn là: Chú trọng công tác tuyên truyền vận động học sinh ra lớp, vận động theo “ Mô hình 3 trong 1” với phương thức hoạt động là: mỗi nhóm tuyên truyền gồm ba lực lượng tham gia. Ví dụ Đoàn xã, nhà trường, trưởng bản. Đối với các bản vùng cao đi đến từng nhà dân để tuyên truyền vận động. Đây là việc không hề đơn giản, nhất là đối với học sinh THCS vì các em là lực lượng lao động trong gia đình. Mặt khác phong tục tập quán ở một số dân tộc còn ảnh hưởng tới việc huy động trẻ em gái ra lớp. Chính vì vậy, đòi hỏi việc vận động phải kiên trì, theo phương trâm Đến từng ngõ, gõ từng nhà. Vận động Không chỉ 1 đến 2 lần mà là cả một quá trình, đòi hỏi đội ngũ giáo viên chuyên trách làm công tác phổ cập phải bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số, tìm hiểu phong tục tập quán của nhân dân để công tác tuyên truyền vận động sao cho mềm dẻo, khéo léo, linh hoạt dễ thuyết phục, đi vào lòng người. Chỉ đạo các trường lập danh sách học sinh chưa ra lớp, đi học thất thường, bỏ học có đầy đủ thông tin tên bố mẹ, địa chỉ, hoàn cảnh gia đình nộp về xã. Trên cơ sở đó xã lập kế hoạch phân công cho các tổ công tác, trưởng bản phối hợp với trưởng bản huy động học sinh ra lớp.
Chỉ đạo các đơn vị trường trong xã tăng cường huy động tối đa số học sinh trong độ tuổi ra lớp; giảm tới mức tối đa tình trạng học sinh nghỉ học, bỏ học giữa chừng. Đặc biệt vào những thời điểm mùa vụ, ngày mưa rét, lễ tết là thời điểm học sinh hay nghỉ học, bỏ học ảnh hưởng lớn đến việc nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với những bản  khó khăn trong công tác huy động như Hô Mức, Phiêng Đất A, Háng Trở các nhà trường đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành văn bản chỉ đạo các bản thành lập các tổ công tác cùng với các nhà trường đến từng điểm bản để tuyên truyền và vận động học sinh ra lớp, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trường lập danh sách cụ thể từng học sinh nghỉ học, bỏ học giữa chừng báo cáo trưởng bản, cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết kịp thời.
Chính vì vậy, công tác huy động trẻ ra lớp ngày càng tăng. Tỷ lệ huy động năm 2017-2018:  
Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đặt 100%.
Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đặt 100%.
Tỷ lệ huy động 6 -10 tuổi ra lớp 100%
Tỷ lệ huy động trẻ 11 tuổi vào học lớp 6: đạt 97,6%
        Năm là, Các nhà trường đã tăng cường chỉ đạo công tác chuyên môn, gắn với phong trào thi đua.
Nắm bắt kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cụ thể. Chỉ đạo các trường thực hiện tốt phương hướng, kế hoạch nhiệm vụ được giao.
Thực hiện có hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, dạy học phân loại theo đối tượng; nâng cao chất lượng học sinh học lớp ghép; tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc bằng nhiều hình thức và nhiều thời điểm khác nhau; tăng cường tiếng việt ở các lớp mẫu giáo. Tăng cường việc dạy học theo quan điểm tích hợp nhiều nội dung trong 1 tiết học. Tổ chức tốt các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.
        Sáu là, Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện sát với thực tiễn của các đơn vị trường, kiểm tra việc đổi mới phương pháp quản lý của cán bộ quản lý, phương pháp giảng dạy đối với giáo viên . Qua các đợt kiểm tra đã giúp các đơn vị trường kịp thời điều chỉnh, khắc phục những hạn chế, khó khăn còn vướng mắc, phát huy những ưu điểm trong công tác chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
         Kính thưa toàn thể hội nghị!
        Với việc triển khai đồng bộ một số giải pháp trên trong năm học 2017-2018 xã Nậm Nèn đã đạt được một số kết quả cụ thể như: Công tác phổ cập Giáo dục- Xóa mù chữ vẫn được duy trì và từng bước củng cố vững chắc. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đi học ra lớp Đạt chỉ tiêu kế hoạch năm học. Chất lượng giáo dục được nâng lên.
        Trong thời gian tới xã Nậm Nèn rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các cấp lãnh đạo; sự phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể, các lực lượng vũ trang trên địa bàn để công tác huy động trẻ trong độ tuổi đi học ra lớp, đảm bảo giữ vững phổ cập giáo dục xóa mù chữ và nâng cao chất lượng dạy học của các cấp tại xã Nậm Nèn được hoàn thành kế hoạch.
        Trên đây tôi vừa trình bày tham luận về “Một số giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác huy động trẻ trong độ tuổi đi học ra lớp, đảm bảo giữ vững phổ cập Giáo dục- Xóa mù chữ và nâng cao chất lượng dạy học của các cấp tại xã Nậm Nèn”.
Cuối cùng tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe,hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn./.
 

Nguồn tin: Xã Nậm Nèn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 

Văn bản mới

707/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030

Thời gian đăng: 01/04/2018

lượt xem: 142 | lượt tải:51
Tìm kiếm tài liệu

Đăng nhập thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay5,698
  • Tháng hiện tại79,736
  • Tổng lượt truy cập3,708,812
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ: Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Điện thoại liên hệ: 02153 842248             Fax: 02153 842078

Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Chrome, Microsoft Edge
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây