Tham Luận - Chương trình phối hợp giữa Phòng GD với Hội LHPN nữ huyện về việc đẩy mạnh công tác xóa mù chữ, củng cố kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học trên địa bàn huyện Mường Chà

Ngày 13 và 14 tháng 12 năm 2016 đ/c Cao Thị Kim Thu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Điện Biên lần thứ XI nhiệm kỳ 2016-2021, tại Đại hội đ/c đã trình bày tham luận:
 
          Kính thưa đoàn Chủ tịch!
          Kính thưa quý vị đại biểu và các vị khách quý!
         Thưa toàn thể Đại hội!
 
          Hôm nay, tôi rất vui mừng phấn khởi được tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Điện Biên lần thứ XI nhiệm kỳ 2016-2021. Trong không khí trang trọng của Đại hội, tôi xin trân trọng gửi đến quý vị đại biểu lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

          Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với Báo cáo chính trị của đoàn Chủ tịch trình Đại hội, để minh chứng cụ thể hơn, tôi xin tham luận một số vấn đề về Chương trình phối hợp giữa Phòng GD với Hội LHPN nữ huyện về việc đẩy mạnh công tác xóa mù chữ, củng cố kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học trên địa bàn huyện Mường Chà” Đẩy mạnh công tác chống tái mù chữ và phổ cập giáo dục Tiểu học là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội. Vì vậy, trong những năm qua, Phòng GD Mường Chà đã chủ động, tích cực tham mưu vớiHuyện ủy, HĐND, UBND huyện về công tác PCGD –XMC. Đồng thời phối kết hợp với các cơ quan, đoàn thể, đặc biệt phối hợp với HLHPN huyện trong công tác Chống tái mù chữ, củng cố kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học và đã đạt được những kết quả nhất định.

          Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, việc huy động người học ra lớp và duy trì sĩ số học viên, nhất là học sinh, học viên nữ dân tộc còn gặp rất nhiều khó khăn. Do địa bàn rộng, nhiều xã xa trung tâm huyện, nhiều bản xa trung tâm xã, hơn nữa khoảng cách giữa các gia đình ở điểm bản, cụm bản nằm rải rác nên phải mở lớp ghép; Nhận thức và nhu cầu của người học chưa cao; Điều kiện kinh tế xã hội chậm phát triển, tỉ lệ hộ nghèo còn cao... Đây là thách thức là rào cản trong công tác PC – XMC của huyện.

          Trước thực trạng đó, vấn đề đặt ra là: Làm thế nào để tuyên truyền, vận động thuyết phục được người học ra lớp? Làm thế nào để XMC và chống tái mù chữ? Công tác phối hợp như thế nào để đạt được hiệu quả? Đi tìm lời giải cho những vấn đề trên Phòng Giáo dục và HLHPN huyện đã  xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp cụ thể như sau:

Một là, Triển khai đầy đủ, kịp thời hệ thống văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phổ cập giáo dục Tiểu học, XMC. Chỉ đạo các nhà trường làm tốt công tác phối hợp với Hội phụ nữ xã, thị trấn và Chi hội phụ nữ thôn bản, tổ chức điều tra chính xác thông tin về số người mù chữ, tái mù chữ theo các độ tuổi. Trong rà soát đặc biệt quan tâm đến trẻ em gái và phụ nữ trong độ tuổi chưa biết chữ để có dữ liệu chính xác cho việc lập kế hoạch mở các lớp XMC, các lớp giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ tại các bản hoặc trung tâm học tập cộng đồng.

Hai là,  Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động theo mô hình “3 trong 1”. Phương thức hoạt động là: Mỗi nhóm tuyên truyền vận động gồm có 3 lực lượng tham gia: Cán bộ Hội Phụ nữ, Nhà truòng, Cán bộ thôn bản Tổ dân phố. Đối với các xã Biên giới có lực lượng BĐBP cùng tham gia, xuống từng nhà dân để tuyên truyền vận động. Đây là việc làm không hề đơn giản, vì người học tham gia các lớp phổ cập, xóa mù chữ là lực lượng lao động chính trong gia đình,  riêng đối với phụ nữ việc vận động còn khó khăn hơn, bởi các chị còn phải lo tròn Thiên chức làm mẹ, làm vợ, làm dâu,..; mặt khác phong tục tập quán của một số dân tộc còn ảnh hưởng đến việc huy động trẻ em gái và phụ nữ ra lớp. Chính vì vậy, việc tuyên truyền, vận động người học  phải kiên trì, nhẫn nại theo phương châm “Đến từng ngõ, gõ từng nhà”.  vận động không phải lần 1, lần 2 mà là cả một quá trình. (có nhóm phải đi tuyên truyền vận động 4, 5 lần mới thuyết phục được học viên ra lớp)

Ba là, Tổ chức các lớp học xóa mù chữ phù hợp với từng nhóm tuổi, từng điểm bản và bố trí thời gian học, địa điểm học sao cho phù hợp thu hút được nhiều người tham gia;

Bốn là, Tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên chuyên trách làm công tác phổ cập, xóa mù chữ; bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho giáo viên và các tuyên truyền viên, để công tác tuyên truyền, vận động sao cho mềm dẻo, khéo léo, linh hoạt dễ thuyết phục, đi vào lòng người.

Năm là, Chương trình phối hợp đã chủ động kiểm tra, giám sát thực hiện công tác PC XMC; Phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức các chuyên đề như: chuyển giao khoa học kỹ thuật, các lớp học nghề cho người mới biết chữ nhằm củng cố bền vững kết quả xóa mù chữ, hạn chế tái mù chữ. Phát huy chức năng của nhà văn hóa xã để nhân dân được đọc sách, đọc báo, truy cập Internet, góp phần phát triển văn hóa đọc cho người dân. Đồng thời khuyến khích, đẩy mạnh các hoạt động khuyến học khuyến tài, nhân rộng và phát huy tính hiệu quả các mô hình: Gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, tổ dân phố, làng bản văn hóa với những nội dung tiêu chí xác định cụ thể, thiết thực đáp ứng yêu cầu của người học trong cộng đồng dân cư.

Sáu là, Hằng năm quan tâm đến công tác sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá rút kinh nghiệm và gắn với việc bình xét thi đua khen thưởng các chi hội PN xã, thị trấn tiêu biểu trong chương trình phối kết hợp, hoàn thành tốt mục tiêu PC XMC, từ đó nhân điển hình tiên tiến để các chi hội PN xã, thị trấn học tập lẫn nhau.

         Kính thưa toàn thể Đại hội.

          Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp phối hợp giữa Phòng GD với HLHPN huyện trong những năm qua, đã góp phần nâng cao công tác XMC, củng cố kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học. Đến nay, huyện Mường Chà đã đạt: Chuẩn Xóa mù chữ mức độ 1, Đạt chuẩn PC GD Tiểu học mức độ 2, trong đó 8 xã đạt chuẩn mức độ 3. Toàn huyện đã mở được 70 lớp xóa mù chữ cho 1.213 học viên, trong đó học viên nữ chiếm 61,5% tiêu biểu như các xã Sa Lông, Huổi Lèng, Ma Thì Hồ, Na Sang, Hừa ngài...  và đã có nhiều chị nay là hội trưởng, hội phó, chi hội trưởng, chi hội phó PN ở các xã, thị trấn. Như vậy, việc triển khai Chương trình phối hợp đồng bộ, toàn diện đã mang lại hiệu quả. Đó là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền trong đó hạt nhân là sự phối hợp chặt chẽ giữa ba lực lượng; Chú trọng xây dựng đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên có khả năng và kinh nghiệm vận động phù hợp với từng đối tượng, nội dung, hình thức tuyên truyền phải thiết thực, sinh động, dễ nghe, dễ nhớ, dễ thực hiện; Các cấp Hội Phụ nữ đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phổ cập giáo dục Tiểu học XMC;  xây dựng được nội dung các chuyên đề và hình thức học phong phú đáp ứng yêu cầu “Cần gì học nấy” của nhân dân.; Xây dựng nội dung chương trình phối hợp cụ thể, chính xác, sát với tình hình thực tế và có tính khả thi cao; phân công nhiệm vụ phù hợp với chức năng của từng đơn vị; Tăng cường kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm để có giải pháp thực hiện hiệu quả.

         Kính thưa quý vị đại biểu

          Trên đây là tham luận “Chương trình phối hợp giữa Phòng GD với Hội LHPN nữ huyện về việc đẩy mạnh công tác xóa mù chữ, củng cố kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học trên địa bàn huyện Mường Chà” trong nhiệm kỳ 2016-2021 chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai và làm tốt hơn nữa công tác phối hợp, góp phần nâng cao trình độ dân trí của người dân, tạo tiền đề cho sự phát triển KT XH huyện Mường Chà trong công cuộc đổi mới.
 
          Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý, chúc các đồng chí tham dự Đại hội mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn.

Tác giả bài viết: Cao Thị Kim Thu

Nguồn tin: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 

Văn bản mới

707/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030

Thời gian đăng: 01/04/2018

lượt xem: 157 | lượt tải:61
Tìm kiếm tài liệu

Đăng nhập thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập73
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm72
  • Hôm nay2,400
  • Tháng hiện tại102,223
  • Tổng lượt truy cập3,874,063
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ: Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Điện thoại liên hệ: 02153 842248             Fax: 02153 842078

Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Chrome, Microsoft Edge
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây