• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
 • Nguyễn Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0215 3842 727
  • Email:
   thuynt.thcsnasang.muongcha@dienbien.edu.vn
 • Đinh Văn Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách bộ phận
  • Điện thoại:
   0915485756
  • Email:
   khanhdvmc@gmail.com
 • Trần Lê Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách bộ phận
  • Điện thoại:
   0969050666
  • Email:
   trancoongmc@gmail.com
 • Vũ Minh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0393226313
 • Lù Thị Hoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   0986644918
  • Email:
   luhoan76@gmail.com
 • Đặng Thị Nam Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0946512616
  • Email:
   tuyendtn.mnthitranmuongcha@dienbien.edu.vn
 • Nguyễn Khắc Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0215 3842 986
  • Email:
   thiennk.vanphong.muongcha@dienbien.edu.vn
 • Nguyễn Văn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0215 3842 687
  • Email:
   longnv.vanphong.muongcha@dienbien.edu.vn
 • Hoàng Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách bộ phận
  • Điện thoại:
   0989897514
  • Email:
   thomht.vanphong.muongcha@dienbien.edu.vn
 • Nguyễn Công Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách bộ phận
  • Điện thoại:
   0919045088
  • Email:
   thanhnc.thmathiho.muongcha@dienbien.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách bộ phận
  • Điện thoại:
   0982218184
  • Email:
   tuannn.thcstanphong.muongcha@dienbien.edu.vn
 • Lê Xuân Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách bộ phận
  • Điện thoại:
   0914506986
  • Email:
   viet1979@gmail.com