Tuesday, 15/10/2019 - 19:06|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
 • Bùi Thị Thu Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   0946365118
  • Email:
   thuhuongthso2muongmuon@gmail.com
 • Lê Đình Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0352254282
 • Lê Xuân Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách bộ phận
  • Điện thoại:
   0914506986
  • Email:
   viet1979@gmail.com
 • Phí Thị Quỳnh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0944443994
  • Email:
   quynhhoathcsthitranmc@gmail.com
 • Nguyễn Văn Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0976523989
  • Email:
   phongnv.thnamhe.muongcha@dienbien.edu.vn
 • Trần Trọng Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách bộ phận
  • Điện thoại:
   0983291010
  • Email:
   khanhtt.thcsphinho.muongcha@dienbien.edu.vn
 • Bùi Xuân Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0972624198
  • Email:
   binhbx.thcssalong.muongcha@dienbien.edu.vn
 • Mùa Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0868141086
  • Email:
   lanlanmc86@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách bộ phận
  • Điện thoại:
   0982218184
  • Email:
   tuannn.thcstanphong.muongcha@dienbien.edu.vn
 • Nguyễn Thuý Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0974282190
  • Email:
   nguyenquyen.thcsttmc@gmail.com
 • Bùi Ngọc Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0971253586
  • Email:
   ngockien.nk@gmail.com
 • Đinh Văn Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách bộ phận
  • Điện thoại:
   0915485756
  • Email:
   khanhdvmc@gmail.com