Sunday, 24/10/2021 - 17:15|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
 • Đinh Khắc Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0215 3842 489
  • Email:
   nghiadk.vanphong.muongcha@dienbien.edu.vn
 • Nguyễn Khắc Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0215 3842 986
  • Email:
   thiennk.vanphong.muongcha@dienbien.edu.vn
 • Nguyễn Văn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0215 3842 687
  • Email:
   longnv.vanphong.muongcha@dienbien.edu.vn