• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
 • Hoàng Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách bộ phận
  • Điện thoại:
   0989897514
  • Email:
   thomht.vanphong.muongcha@dienbien.edu.vn
 • Lò Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0393799183
  • Email:
   thoalt.mnpaham.muongcha@dienbien.edu.vn
 • Trần Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0355655799
  • Email:
   tamtt.mnphinho.muongcha@dienbien.edu.vn