• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
 • Nguyễn Công Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách bộ phận
  • Điện thoại:
   0919045088
  • Email:
   thanhnc.thmathiho.muongcha@dienbien.edu.vn
 • Nguyễn Mạnh Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0971100783
  • Email:
   nguyenmanhcuongnnp@gmail.com
 • Bùi Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0983723083
  • Email:
   tuanbv.ththitran.muongcha@dienbien.edu.vn