• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
 • Nguyễn Ngọc Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách bộ phận
  • Điện thoại:
   0982218184
  • Email:
   tuannn.thcstanphong.muongcha@dienbien.edu.vn
 • Nguyễn Thuý Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0974282190
  • Email:
   nguyenquyen.thcsttmc@gmail.com
 • Bùi Ngọc Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0971253586
  • Email:
   ngockien.nk@gmail.com
 • Dương Văn Dự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0856519719
  • Email:
   duanh8283@gmail.com