Thứ sáu, 03/12/2021 - 10:39|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
Thông tin chi tiết:
Bùi Ngọc Kiên
Họ và tên Bùi Ngọc Kiên
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Giáo dục trung học
Điện thoại 0971253586
Email ngockien.nk@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách