Friday, 03/12/2021 - 11:38|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Ngọc Tuấn
Họ và tên Nguyễn Ngọc Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ trách bộ phận
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Giáo dục trung học
Điện thoại 0982218184
Email tuannn.thcstanphong.muongcha@dienbien.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách