Friday, 03/12/2021 - 11:20|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thuý Quyên
Họ và tên Nguyễn Thuý Quyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Giáo dục trung học
Điện thoại 0974282190
Email nguyenquyen.thcsttmc@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách