• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
 • Lê Xuân Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách bộ phận
  • Điện thoại:
   0914506986
  • Email:
   viet1979@gmail.com
 • Phí Thị Quỳnh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0944443994
  • Email:
   quynhhoathcsthitranmc@gmail.com
 • Nguyễn Văn Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0976523989
  • Email:
   phongnv.thnamhe.muongcha@dienbien.edu.vn