• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
 • Đinh Văn Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách bộ phận
  • Điện thoại:
   0915485756
  • Email:
   khanhdvmc@gmail.com
 • Đặng Thị Nam Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0946512616
  • Email:
   tuyendtn.mnthitranmuongcha@dienbien.edu.vn
 • Bùi Xuân Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0972624198
  • Email:
   binhbx.thcssalong.muongcha@dienbien.edu.vn