Sunday, 24/10/2021 - 16:07|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
 • Trần Trọng Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách bộ phận
  • Điện thoại:
   0983291010
  • Email:
   khanhtt.thcsphinho.muongcha@dienbien.edu.vn
 • Bùi Xuân Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0972624198
  • Email:
   binhbx.thcssalong.muongcha@dienbien.edu.vn