Tên TTHC

Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ

Mức độ 2
Ngày ban hành 31/12/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 31/12/2016
Cơ quan cập nhật TTHC Phòng Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
Cơ quan ban hành UBND huyện
CQ trực tiếp thực hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo
Trình tự thực hiện B1 Đại diện Tổ chức đến Phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định tại mục 5.2 trên.Nếu cần thiết, chuyên viên viết phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 01)B2 Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đà tạo.a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ, lập và trao giấy nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 03) cho người nộp hồ sơ; Lập phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (Mẫu số 02)b. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì chuyên viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.B3 Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ báo cáo Lãnh đạo Phòng phân công giải quyết.B4 Chuyên viên được phân công phối hợp với các tổ chức cá nhân liên quan tiến hành thẩm định hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo phòng xét duyệt.- Nếu hồ sơ không hợp lệ báo cáo lãnh đạo phòng, và làm công văn trả lời khách hàng (nếu cần) nếu rõ lý do trả lại cho khách hàngB5 Lãnh đạo phòng xem xét tờ trình thẩm định và Hồ sơ:- Nếu không đồng ý cho ý kiến và chuyển lại cho chuyên viên.- Nếu đồng ý, ký phê duyệt kết quả.B6 Phòng chuyển kết quả TTHC đã được lãnh đạo phê duyệt cho bộ phận trả kết quả.- Chuyên viên trả kết quả TTHC cho khách hàng.- Thống kê và theo dõi, cuối mỗi tháng, Chuyên viên phụ trách có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thành phần, số lượng hồ sơ - Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ;- Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;- Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập nhà trường, nhà trẻ. Báo cáo cần làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện: các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, tài chính;- Danh sách đội ngũ giáo viên trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường, nhà trẻ với từng giáo viên;- Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng các phòng, ban, tổ chuyên môn trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường, nhà trẻ với từng cán bộ quản lý;- Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non; - Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện quy định;- Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở nhà trường, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 5 (năm) năm;- Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do nhà trường, nhà trẻ đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của nhà trường, nhà trẻ sau khi được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của nhà trường, nhà trẻ trong giai đoạn 5 năm, bắt đầu từ khi nhà trường, nhà trẻ được tuyển sinh;- Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà trẻ.
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định cho phép hoạt động
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Cơ sở pháp lý - Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 7/4/2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non;- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của của Điều lệ trường mầm non ban hành theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 7/4/2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.- Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non;- Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.- Quyết định số 950 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Điện Biên.
Phạm vi áp dụng Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có yêu cầu cho phép hoạt động nhà trường, nhà trẻ.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Tại bộ phận một cửa Phòng Giáo dục và Đào tạo

Các TTHC cùng Cơ quan cập nhật "Phòng Giáo dục và Đào tạo"

Tìm kiếm thủ tục hành chính
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ: Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Điện thoại liên hệ: 02153 842248             Fax: 02153 842078

Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Chrome, Microsoft Edge
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây