Tên TTHC

Giải thể hoạt động trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Mức độ 2
Ngày ban hành 31/12/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 31/12/2016
Cơ quan cập nhật TTHC Phòng Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
Cơ quan ban hành UBND huyện
CQ trực tiếp thực hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo
Trình tự thực hiện B1 Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.

B2 Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.
Tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức có liên quan và nhân dân trên địa bàn. Lập biên bản kết luận thanh tra tra trình Lãnh đạo phòng xem xét giải quyết.

B3 Lãnh đạo phòng Giáo dục và đào tạo xem xét kết quả do đoàn thanh tra gửi về. Nếu thấy có đủ căn cứ để giải thể hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng thì trình chủ tịch UBND huyện xem xét quyết định.

B4 Chủ tịch UBND huyện xem xét việc ra quyết định giải thể hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng:
- Nếu không đồng ý, cho ý kiến trả lời Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Nếu đồng ý, ký phê duyệt kết quả, phê duyệt quyết định giải thể hoạt động của trung tâm học tập cộng động.

B5 Gửi quyết định giải thể hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng cho tổ chức liên quan;
- Thống kê và theo dõi, cuối mỗi tháng, Chuyên viên phụ trách có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thành phần, số lượng hồ sơ - Biên bản kết luận thanh tra của phòng giáo dục (sau khi tập hợp ý kiến của các tổ chức liên quan và ý kiến đống góp của nhân dân trên địa bàn).
- Tờ Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện ra quyết định Giải thể hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.
Thời hạn giải quyết Không quy định
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định giải thể hoạt động TT HTCĐ
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Cơ sở pháp lý - Luật Giáo dục số 38/2005/QH11
- Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.
- Quyết định số 950 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Điện Biên.
Phạm vi áp dụng Áp dụng đối với việc giải thể hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận một cửa Phòng Giáo dục và Đào tạo

Các TTHC cùng Cơ quan cập nhật "Phòng Giáo dục và Đào tạo"

Tìm kiếm thủ tục hành chính
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ: Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Điện thoại liên hệ: 02153 842248             Fax: 02153 842078

Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Chrome, Microsoft Edge
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây