Tên TTHC

Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học

Mức độ 2
Ngày ban hành 31/12/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 31/12/2016
Cơ quan cập nhật TTHC Phòng Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
Cơ quan ban hành UBND huyện
CQ trực tiếp thực hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo
Trình tự thực hiện B1. Đại diện Tổ chức đến Phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định tại mục 5.2 trên.
Nếu cần thiết, chuyên viên viết phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (theo Mẫu số 01)
B2. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đà tạo.
a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ, lập và trao giấy nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 03) cho người nộp hồ sơ; Lập phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (Mẫu số 02)
b. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì chuyên viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.
B3. Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ báo cáo Lãnh đạo Phòng phân công giải quyết.
B4. Chuyên viên được phân công phối hợp với các tổ chức cá nhân liên quan tiến hành thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo phòng xét duyệt.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ báo cáo lãnh đạo phòng, và làm công văn trả lời khách hàng (nếu cần) nếu rõ lý do trả lại cho khách hàng
B5. Lãnh đạo phòng xem xét tờ trình thẩm định và Hồ sơ:
- Nếu không đồng ý cho ý kiến và chuyển lại cho chuyên viên.
- Nếu đồng ý, ký vào các hồ sơ liên quan trình Lãnh đạo UBND xem xét giải quyết
B6. Lãnh đạo UBND Huyện xem xét giải quyết:
- Nếu không đồng ý, cho ý kiến chuyển lại cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để trả lời cho khách hàng;
- Nếu đồng ý, ký phê duyệt kết quả để trả cho khách hàng.
B7. Phòng chuyển kết quả TTHC đã được lãnh đạo UBND huyện phê duyệt cho bộ phận trả kết quả.
- Chuyên viên trả kết quả TTHC cho khách hàng.
- Thống kê và theo dõi, cuối mỗi tháng, Chuyên viên phụ trách có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thành phần, số lượng hồ sơ - Đề án về sáp nhập, chia tách;
- Tờ trình về đề án sáp nhập, chia tách;
- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;
- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan.
Thời hạn giải quyết 40 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định sát nhập, chia tách
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Cơ sở pháp lý - Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
- Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học.
- Quyết định số 950 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Điện Biên.
Phạm vi áp dụng Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có yêu cầu Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận một cửa Phòng Giáo dục và Đào tạo

Các TTHC cùng Cơ quan cập nhật "Phòng Giáo dục và Đào tạo"

Tìm kiếm thủ tục hành chính
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ: Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Điện thoại liên hệ: 02153 842248             Fax: 02153 842078

Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Chrome, Microsoft Edge
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây