Tên TTHC

Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở

Mức độ 2
Ngày ban hành 31/12/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 31/12/2016
Cơ quan cập nhật TTHC Phòng Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
Cơ quan ban hành UBND huyện
CQ trực tiếp thực hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo
Trình tự thực hiện B1 Đại diện Tổ chức đến Phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Nếu cần thiết, chuyên viên viết phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 01).

B2 Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đà tạo:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ, lập và trao giấy nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 03) cho người nộp hồ sơ; Lập phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (Mẫu số 02)
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì chuyên viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

B3 Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ báo cáo Lãnh đạo Phòng phân công giải quyết.

B4 Chuyên viên được phân công phối hợp với các tổ chức cá nhân liên quan tiến hành thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo phòng xét duyệt.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ báo cáo lãnh đạo phòng, và làm công văn trả lời khách hàng (nếu cần) nếu rõ lý do trả lại cho khách hàng.

B5 Lãnh đạo phòng xem xét tờ trình thẩm định và Hồ sơ:
- Nếu không đồng ý cho ý kiến và chuyển lại cho chuyên viên.
- Nếu đồng ý, ký vào các hồ sơ liên quan trình Lãnh đạo UBND xem xét giải quyết.

B6 Lãnh đạo UBND Huyện xem xét giải quyết:
- Nếu không đồng ý, cho ý kiến chuyển lại cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để trả lời cho khách hàng;
- Nếu đồng ý, ký phê duyệt kết quả để trả cho khách hàng.

B7 Phòng chuyển kết quả TTHC đã được lãnh đạo UBND huyện phê duyệt cho bộ phận trả kết quả.
- Chuyên viên gửi trả kết quả TTHC cho khách hàng.
- Thống kê và theo dõi, cuối mỗi tháng, Chuyên viên phụ trách có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thành phần, số lượng hồ sơ - Đề án thành lập trường;
- Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;
- Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;
- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).
Thời hạn giải quyết 40 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định thành lập, cho phép thành lập trường THCS
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Cơ sở pháp lý - Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều có nhiều cấp học.
- Quyết định số 950 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Điện Biên.
Phạm vi áp dụng Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có yêu cầu Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Tại bộ phận một cửa Phòng Giáo dục và Đào tạo

Các TTHC cùng Cơ quan cập nhật "Phòng Giáo dục và Đào tạo"

Tìm kiếm thủ tục hành chính
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ: Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Điện thoại liên hệ: 02153 842248             Fax: 02153 842078

Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Chrome, Microsoft Edge
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây