Tên TTHC

Thành lập trường, nhà trẻ

Mức độ 2
Ngày ban hành 31/12/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 31/12/2016
Cơ quan cập nhật TTHC Phòng Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
Cơ quan ban hành UBND huyện
CQ trực tiếp thực hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo
Trình tự thực hiện B1. Đại diện Tổ chức đến Phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Nếu cần thiết, chuyên viên viết phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (theo Mẫu số 01).
B2. Tiếp nhận hồ sơ :a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ, lập và trao giấy nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 03) cho người nộp hồ sơ; Lập phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (Mẫu số 02)b. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì chuyên viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.
B3. Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ chuyển Phòng GDĐT để Lãnh đạo Phòng phân công giải quyết.
B4. Chuyên viên được phân công phối hợp với các tổ chức cá nhân liên quan tiến hành thẩm định hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo phòng xét duyệt.- Nếu hồ sơ không hợp lệ báo cáo lãnh đạo phòng, và làm công văn trả lời khách hàng (nếu cần) nếu rõ lý do trả lại cho khách hàng.
B5. Lãnh đạo phòng xem xét tờ trình thẩm định và Hồ sơ:- Nếu không đồng ý, cho ý kiến và chuyển lại cho chuyên viên.- Nếu đồng ý, ký vào các hồ sơ liên quan trình Lãnh đạo UBND xem xét giải quyết.
B6. Lãnh đạo UBND Huyện xem xét giải quyết:- Nếu không đồng ý, cho ý kiến chuyển lại cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để trả lời cho khách hàng;- Nếu đồng ý, ký phê duyệt kết quả để trả cho khách hàng.
B7. Phòng chuyển kết quả TTHC đã được lãnh đạo UBND huyện phê duyệt cho bộ phận trả kết quả.
- Chuyên viên trả kết quả TTHC cho khách hàng.
- Thống kê và theo dõi, cuối mỗi tháng, Chuyên viên phụ trách có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thành phần, số lượng hồ sơ - Tờ trình đề nghị thành lập nhà trường, nhà trẻ của cơ quan chủ quản đối với nhà trường, nhà trẻ công lập, tổ chức hoặc cá nhân đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục, dân lập cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên nhà trường, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường, nhà trẻ;
- Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ: xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; tổ chức bộ máy hoạt động đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; các nguồn lực và tài chính; quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn.Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 3 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn;
- Có văn bản về chủ trương giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường, nhà trẻ với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 5 (năm) năm;- Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
Thời hạn giải quyết 35 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Các tổ chức, cá nhân có yêu cầu Thành lập trường, nhà trẻ
Kết quả thực hiện Quyết định thành lập nhà trường, nhà trẻ
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Cơ sở pháp lý - Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 7/4/2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non;
- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của của Điều lệ trường mầm non ban hành theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 7/4/2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non;- Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.- Quyết định số 950 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Điện Biên.
Phạm vi áp dụng Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có yêu cầu Thành lập hoặc cho phép thành lập trường, nhà trẻ.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận một cửa Phòng Giáo dục và Đào tạo

Các TTHC cùng Cơ quan cập nhật "Phòng Giáo dục và Đào tạo"

Tìm kiếm thủ tục hành chính
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ: Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Điện thoại liên hệ: 02153 842248             Fax: 02153 842078

Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Chrome, Microsoft Edge
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây