Monday, 27/05/2019 - 13:12|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
  • Pascal cài và chạy trên windows
    | chungnb | 15 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Phần mềm PMIS online
    | chungnb | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Xử lý dung lượng ảnh quá lớn trong dữ liệu PMIS
    | chungnb | 14 lượt tải | 1 file đính kèm