Thursday, 25/04/2019 - 07:49|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
  • Pascal cài và chạy trên windows
    | chungnb | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Phần mềm PMIS online
    | chungnb | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Xử lý dung lượng ảnh quá lớn trong dữ liệu PMIS
    | chungnb | 5 lượt tải | 1 file đính kèm