Wednesday, 26/06/2019 - 03:38|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
  • Pascal cài và chạy trên windows
    | chungnb | 25 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Phần mềm PMIS online
    | chungnb | 27 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Xử lý dung lượng ảnh quá lớn trong dữ liệu PMIS
    | chungnb | 22 lượt tải | 1 file đính kèm