Thứ năm, 28/05/2020 - 19:49|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 13 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Cho phép hoạt động giáo dục trường Trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính
Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính
Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính
Thành Lập, Cho phép thành lập trường tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính
Giải thể hoạt động trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Phòng Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính
Thành lập trường, nhà trẻ Phòng Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính
Giải thể nhà trường, nhà trẻ Phòng Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính
Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ Phòng Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính
Giải thể trường Tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Phòng Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính
Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính
Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính