Sunday, 24/10/2021 - 16:16|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bồi dưỡng chính trị hè 2021

       Thực hiện các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, Ban tuyên giáo huyện ủy. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai bồi dưỡng chính trị và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đầu năm học 2021-2022.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 465/PGDĐT-THCS ngày 14/7/2021 về việc triển khai bồi dưỡng chính trị và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đầu năm học 2021-2022; số 511/PGDĐT-THCS ngày 16/8/2021 về việc điều chỉnh thời gian bồi dưỡng chính trị hè 2021; theo đó lịch bồi dưỡng chính trị sẽ diễn ra vào ngày 19/8/2021 dưới hình thức trực tuyến.

Đây là năm học thứ 2 công tác bồi dưỡng chính trị được thực hiện trực tuyến do điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường. Đợt bồi dưỡng diễn ra cụ thể với 01 điểm cầu trung tâm là Trường THCS Thị Trấn và 40 trường còn lại là các điểm cầu kết nối.

Phòng giáo dục đã chủ mời 02 đồng chí giảng viên của Ban Tuyên giáo Huyện ủy là đồng chí Nguyễn Thị Hồng – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị và đồng chí Nguyễn Nho Thái – Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo

Để thực hiện tốt công tác bồi dưỡng trực tuyến Phòng GD&ĐT đã yêu cầu các đơn vị trường quán triệt nghiêm túc ý thức của cán bộ, giáo viên; chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, duy trì tốt sĩ số, thời gian khi tham gia bồi dưỡng; đặc biệt thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu của Bộ y tế (đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn…) trong thời gian tập huấn và trước khi tập trung giáo viên về bồi dưỡng chính trị tại đơn vị.

Tham gia bồi dưỡng trực tuyến đợt này có hơn 1.226 cán bộ quản lí, giáo viên tham gia. Qua theo dõi, kiểm tra thực tế tại các đơn vị, phòng Giáo dục nhận thấy việc triển khai và thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác bồi dưỡng của các đơn vị trường thực hiện khá nghiên túc, đúng yêu cầu, nhất là yêu cầu về công tác phòng dịch. Hệ thống đường truyền đảm bảo rõ, nét, hệ thống âm thanh tốt đảm bảo tất cả cán bộ, giáo viên đều tiếp thu được các nội dung bài giảng của giảng viên. Cuối đợt bồi dưỡng đã đưa ra câu hỏi có liên hệ bản thân để cán bộ, giáo viên viết thu hoạch.

Ngay sau khi kết thúc bồi dưỡng, các nhà trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên viết thu hoạch, chấm và báo cáo theo đúng thời gian quy định. Kết quả cụ thể:

  • Cấp Mầm non: Giỏi 48; khá 379 ; Trung bình 11
  • Cấp Tiểu học: Giỏi 111; khá 330: trung bình 36
  • Cấp THCS: Giỏi 59; khá 227; trung bình 25

Công tác bồi dưỡng chính trị hè 2021 đã triển khai những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Báo cáo của ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dưng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”. Những vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh, huyện; Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Những nội dung chính trị được tiếp thu đầu năm học 2021-2022 chính là kim chỉ nam cho mọi hành động của các nhà trường. Trên cơ sở đó các nhà trường sẽ chủ động tổ chức các hoạt động nhằm triển khai hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ giáo viên, học sinh từ đó xây dựng môi trường giáo dục nhà trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, văn hóa./.


Tác giả: Nguyễn Thúy Quyên
Nguồn:Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết