Wednesday, 23/09/2020 - 23:10|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số hoạt động trọng tâm tiêu biểu của giáo dục Tiểu học huyện Mường Chà năm học 2019- 2020

             Năm học 2019 - 2020 đi qua, nhìn lại một năm học với nhiều nỗ lực cố gắng nâng cao chất lượng dạy học của các cấp quản lí, các nhà trường; giáo dục tiểu học huyện Mường Chà đã đạt được sự ổn định bền vững và từng bước chuyển biến theo hướng tích cực. Nhiều hoạt động tiêu biểu của cấp học đã được ghi nhận với kết quả nổi bật, đáng tự hào, góp phần làm nên những thay đổi tích cực trong các hoạt động dạy và học chung của toàn ngành.

          1. Tiếp tục đưa học sinh lớp 3,4,5 từ các điểm lẻ về trường trung tâm nhằm tăng tỷ lệ học sinh/lớp để nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
          Năm học 2019-2020 Toàn huyện có 14 trường tiểu học (02 trường THCS có lớp tiểu học), 295 lớp với 6.326 học sinh. Tỷ lệ học sinh/lớp đạt 21,4 học sinh/lớp. Đã huy động trẻ 6 tuổi học lớp 1 đạt 1373/1373, tỉ lệ 100%; trẻ 6-10 tuổi ra lớp đạt 6325/6326, tỉ lệ 99,98%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Đã huy động được 98% số học sinh từ khối 3,4,5 về học tại điểm trường Trung tâm (3517/3587 học sinh từ khối 3,4,5 về học tại Trung tâm).
          Cơ sở vật chất trường lớp được các xã, thị trấn tiếp tục đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố đảm bảo đủ phòng học để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, học sinh bán trú được quan tâm xây dựng phòng nghỉ, nhà ăn, bếp, công trình nước, nhà vệ sinh đáp ứng chủ trương đưa học sinh lớp 3,4,5 từ các điểm trường lẻ về trung tâm xã học tập. Tỉ lệ phòng học kiên cố tăng 7,4% so với năm học 2018-2019 (năm học 2018-2019 có 141/303 phòng, năm học 2019-2020 có 159/295 phòng học kiên cố).

Trường TH số 1 Na Sang

Trường PTDTBT TH Mường Anh

Trường TH Thị trấn

Trường PTDTBT TH Nậm Nèn

Trường PTDTBT TH Nậm He

          2. Triển khai Kế hoạch tổng thể thực hiện đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018.
          Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu ban hành; Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND huyện Mường Chà về việc thành lập Ban chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông huyện Mường Chà; Thông báo số 134/TB-BCĐ ngày 27/6/2019 về việc phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông huyện Mường Chà; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/1/2020 của UBND huyện Mường Chà về bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học, THCS thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 24/6/2019 của UBND huyện Mường Chà về triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 345/KH-PGDĐT ngày 27/6/2019 của Phòng Giáo dục – Đào tạo về kế hoạch truyền thông chương trình giáo dục phổ thông; Công văn số 716/ PGDĐT-CMTH ngày 25/11/2019 của Phòng Giáo dục – Đào tạo về việc chuẩn bị các điều kiện để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới; Công văn số 163/PGDĐT-CMTH ngày 26/3/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các trường có học sinh tiểu học lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.

        Căn cứ vào văn bản chỉ đạo của các cấp Phòng Giáo dục đã tổ chức hội nghị triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày 27/12/2019 đối với toàn thể Hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn huyện; Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh phê duyệt quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Điện Biên; Triển khai danh mục, nội dung sách giáo khoa lớp 1 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông theo Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; số 736/QĐ-BGDĐT ngày 18/03/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

        Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị trường thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021. Từ đó triển khai lựa chọn sách giáo khoa theo quy định. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành kiểm tra, giám sát quy trình lựa chọn sách giáo khoa của các đơn vị trường để đảm bảo việc lựa chọn sách giáo khoa thực hiện đúng quy định, khách quan, kịp thời.

        Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, Hiệu trưởng các trường có học sinh tiểu học Quyết định danh mục SGK sử dụng của đơn vị trong năm học 2020-2021; báo cáo kết quả lựa chọn danh mục SGK của đơn vị với Phòng Giáo dục và Đào tạo đồng thời đăng ký số lượng sách cần mua phục vụ năm học 2020-2021 với Phòng Giáo dục và Đào tạo để gửi Công ty Cổ phần sách thiết bị trường học tỉnh Điện Biên mua sách phục vụ cho việc dạy và học.

        Để có số liệu làm căn cứ đăng ký đặt mua sách giáo khoa đảm bảo đủ mỗi em học sinh có 01 bộ sách giáo khoa, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai văn bản yêu cầu tất cả các đơn vị trường tiểu học, trường có lớp tiểu học phối hợp với các đơn vị trường mầm non trên địa bàn để xác định chính xác số trẻ 5 tuổi đang học năm học 2019-2020, bao gồm cả học sinh trái tuyến và sẽ huy động tối đa vào học lớp 1 năm học 2020-2021.

        Cử 3 cán bộ quản lý, 15 giáo viên cốt cán tham gia tập huấn về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

      Đã tổ chức bồi dưỡng về Chương trình GDPT 2018 và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 1 đối với 100% cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học trong tháng 2 và tháng 7 năm 2020 theo các cụm đã được phân công.

Hội đồng chọn SGK lớp 1 tại trường PTDTBT TH Huổi Lèng

Hội đồng chọn SGK lớp 1 tại trường TH số 1 Mường Mươn

Hội đồng chọn SGK lớp 1 tại trường PTDTBT TH số 2 Sá Tổng

Hội đồng chọn SGK lớp 1 tại trường TH số 1 Na Sang

Hội đồng chọn SGK lớp 1 tại trường TH số 2 Mường Mươn

          3. Chỉ đạo các trường áp dụng những thành tố tích cực của Mô hình trường học mới Việt Nam vào dạy học chương trình hiện hành nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, là tiền để cho việc triển khai Chương trình GDPT 2018.
          Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 439/PGDĐT-CMTH ngày 26/8/2019 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học năm học 2019-2020 chỉ đạo các đơn vị trường tiếp tục duy trì hiệu quả Mô hình trường học mới theo hướng dẫn tại Công văn số 1296/BGDĐT-GDTH ngày 30/3/2016 và Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện đổi mới không gian lớp học, áp dụng linh hoạt phương pháp, kĩ thuật dạy học của Mô hình trường học mới, phương pháp "Bàn tay nặn bột", dạy Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch tạo tiền đề cho việc triển khai Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021.

Giờ sinh hoạt chuyên môn tại trường TH Huổi Quang trước khi sáp nhập

Giờ sinh hoạt chuyên môn tại trường PTDTBT TH Huổi Lèng

Học sinh đang học theo nhóm tại trường PTDTBT TH số 2 Na Sang

Học sinh đang học theo nhóm tại trường PTDTBT TH Hừa Ngài

Học sinh đang học theo nhóm tại trường PTDTBT TH Nậm Nèn

          4. Nâng cao số lượng, chất lượng dạy học Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học.
          Thực hiện Đề án 2020 về dạy ngoại ngữ cho học sinh phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu tích cực cho UBND huyện tích cực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học phục vụ môn Tin học và Ngoại ngữ, tuyển dụng đủ đội ngũ giáo viên dạy chuyên để thực hiện Chương trình môn Tiếng Anh bắt buộc và tự chọn.
          Các trường tiểu học chú trọng xây dựng môi trường giao tiếp Tiếng Anh cho học sinh: thành lập câu lạc bộ tiếng Anh trong nhà trường, bản tin tiếng Anh, góc tiếng Anh trong lớp. Thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu tiếng Anh giữa các lớp; trò chơi mở rộng vốn từ tiếng Anh; ngoại khóa vui học tiếng Anh; xây dựng cây từ vựng song ngữ Việt-Anh theo chủ điểm, liên chủ điểm; phát huy những nhân tố tích cực hỗ trợ nhau trong quá trình học tập; kết hợp dạy học chính khóa với tổ chức các buổi hội thoại và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo điều kiện để học sinh được giao tiếp bằng tiếng Anh. Năm học 2019-2020 toàn huyện có 14 trường với 126 lớp 3551 học sinh học Tiếng Anh (đạt 99%) tăng 5,8% so với năm học 2018-2019.

Giờ học Tiếng Anh tại phòng Lab tại trường TH Thị trấn

Tiết dạy Ngoại ngữ của giáo viên trường TH số 1 Na Sang

        5. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả sinh hoạt chuyên môn lấy học sinh làm trung tâm. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.
          Với đội ngũ giáo viên tiểu học ổn định về số lượng, cơ cấu môn học cùng với sự quan tâm của các cấp quản lý giáo dục, trình độ đào tạo của cán bộ quản lí và giáo viên của huyện tiếp tục được nâng cao. Đội ngũ giáo viên Tiểu học của huyện thực sự đã thay đổi nhận thức về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, xác định nhiệm vụ đổi mới sinh hoạt chuyên môn hàng tuần, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2019-2020. Các tổ chuyên môn tích cực xây dựng chuyên đề cấp tổ, trường, cụm trường về các nội dung " Mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 2,3,4,5", "Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1", "Thứ tự thực hiện các phép tính", "Dạy đơn vị đo khối lượng", "Dạy giải toán có lời văn" sát với đặc điểm học sinh dân tộc, cần thiết với các đơn vị trường.

Học sinh lớp 1 tại trường PTDTBT TH số 2 Na Sang trong giờ học Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục

Học sinh lớp 1 tại trường TH số 2 Mường Mươn trong giờ học Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục

Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường PTDTBTTH Mường Anh

Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường PTDTBTTH Huổi Lèng

Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường PTDTBTTH số 1 Sá Tổng trước khi sáp nhập

Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường PTDTBTTH Nậm He

         6. Chuẩn bị đội ngũ giáo viên phổ thông, chuẩn bị cơ sở vật chất đủ điều kiện để triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.
          Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị trường tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, ngũ giáo viên để phối hợp Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện tuyển dụng bổ sung đội ngũ giáo viên, từng bước đảm bảo số lượng và chất lượng đáp ứng triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học để phục vụ tốt nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên, đặc biệt các chủ đề, chuyên đề triển khai Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018.
          Đến hết năm học 2019-2020, 100% cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng về Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. Qua kết quả viết thu hoạch, 100% cán bộ quản lý, giáo viên nắm bắt khá tốt nội dung Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ, những nội dung điều chỉnh, nội dung mới so với chương trình hiện hành. Phòng Giáo dục Đào tạo đã cử 03cán bộ quản lý cấp trường; 15 giáo viên cốt cán Tiểu học tham gia tập huấn triển khai bồi dưỡng CBQL, giáo viên phổ thông cốt cán năm 2019 tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          Chỉ đạo rà soát, sắp xếp, sửa chữa để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; chủ động tham mưu với UBND các cấp xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất đủ theo quy định của từng cấp học, bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu đảm bảo việc thực hiện đổi mới của từng khối lớp, từng cấp học; Huy động lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị trường học. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh.
          Phòng Giáo dục đã đẩy mạnh truyền thông về về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu bảo đảm các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân lực để triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018.

Trường PTDTBT TH Hừa Ngài

Trường PTDTBT TH Huổi Mí

          7. Tăng cường giáo dục kĩ năng sống, phòng chống bạo lực học đường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng giáo dục học sinh các trường PTDT bán trú.
         
Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học là việc làm rất quan trọng, ảnh hưởng tới quá trình hình thành nhân cách của trẻ cho tới tuổi trưởng thành. Giáo dục kĩ năng sống phải được bắt đầu từ khi trẻ còn nhỏ, đặc biệt ở lứa tuổi Tiểu học. Bởi vậy Phòng Giáo dục và Đào tạo đã xác định và chỉ đạo các trường tiểu học tăng cường giáo dục kĩ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc theo nhóm trong năm học 2019-2020 nhằm giúp các em tự tin, tự chủ,chủ động trong quá trình xử lý tình huống trong cuộc sống.
         

Giờ ăn cơm trưa của học sinh bán trú trường PTDTBT TH Sa Lông

Giờ ăn cơm trưa của học sinh bán trú trường PTDTBT TH Hừa Ngài

Nhà ở của học sinh bán trú trường PTDTBT TH Hừa Ngài

Giờ ăn cơm trưa của học sinh bán trú trường TH số 1 Na Sang

Vườn rau, học sinh chăm sóc rau ở trường PTDTBT TH Hừa Ngài

Vườn rau, học sinh chăm sóc rau ở trường PTDTBT TH Mường Anh

        8. Thực hiện tốt kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2 nâng cao chất lượng các trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.
          Tính đến tháng 7  năm 2020, huyện Mường Chà có 11/12 xã đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3, tỉ lệ 91,6% huyện đạt chuẩn phổ cập tiểu học mức độ 3,  có 12/12 xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, Huyện Mường Chà đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 ( (về xóa mù chữ vượt 01 xã so với chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2019, về phổ cập tiểu học huyệt vượt kế hoạch của UBND tỉnh trước 5 năm, kế hoạch của tỉnh năm 2024 huyện Mường Chà đạt mức độ 3).

         Phát huy hiệu quả 10/14 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia đạt 71,4% (trong đó có 9 trường đạt chuẩn mức độ 1 và 01 trường đạt chuẩn mức độ 2); so với năm học 2014-2015 thì số trường chuẩn quốc gia tăng 27,65% (Tăng 03 trường, năm học 2014-2015 có 7 trường chuẩn quốc gia cấp tiểu học), về tỉ lệ trường chuẩn quốc gia đã vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XIX. Trong thời gian tới cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trường, sự giúp đỡ của các cấp, các ngành thì số trường và tỉ lệ trường được kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia của huyện sẽ còn tăng lên.

Điều tra phổ cập tại trường PTDTBT TH Sa Lông

Điều tra phổ cập tại trường PTDTBT TH Huổi Lèng

Điều tra phổ cập tại trường TH Thị trấn

Hình ảnh trường TH số 1 Mường Mươn đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1

          9. Thực hiện hiệu quả Đề án tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc góp phần nâng cao khả năng giao tiếp, đọc hiểu, trình bày đoạn văn, bài văn cho học sinh tiểu học.
          Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu với UBND huyện ban hành Quyết định số 3921/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Mường Chà về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số huyện Mường Chà giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Tiếp thu và chỉ đạo các đơn vị trường tập huấn nội dung “ Dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh lớp 1" cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học có học sinh dân tộc thiểu số.
          Để nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh dân tộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tập huấn nội dung "Mở rộng vốn từ" cho 100% đội ngũ giáo viên tiểu học trong hè 2019 và ban hành công văn số 162/PGDĐT-CMTH ngày 28/8/2018 về hướng dẫn ra đề mở đối với phân môn Tập làm văn nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng đội ngũ giáo viên tiểu học đã mạnh dạn từ bỏ phương pháp đọc chép và xây dựng bài văn mẫu cho học sinh học thuộc một cách thụ động chuyển sang việc hướng dẫn học sinh viết bài văn theo suy nghĩ của bản thân, sát với cuộc sống hàng ngày của các em.

Hoạt động giới thiệu sách của học sinh trường TH số 1 Mường Mươn

Học sinh đọc sách tại trường PTDTBT TH số 2 Na Sang

Học sinh đọc sách trong thư viện trường PTDTBT TH số 2 Sá Tổng

Học sinh đọc sách ở sân trường tiểu học số 1 Na Sang

          10. Tổ chức hiệu quả công tác truyền thông về chương trình giáo dục phổ thông mới.
          Công tác truyền thông về giáo dục tiểu học và chương trình giáo dục phổ thông mới được đặc biệt chú trọng; Từ năm học 2016-2017 đến năm học 2019-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo đều ban hành các văn bản hướng dẫn công tác truyền thông; các đơn vị đã phân công cán bộ, giáo viên nghiên cứu viết bài truyền thông về giáo dục và đào tạo, định kì mỗi tháng gửi ít nhất 01 bài để đăng trên Website của Phòng. Ngoài các nội dung truyền thông theo định kì, các đơn vị trường đã phân công cán bộ viết các tin, bài có tính thời sự thuộc lĩnh vực mà nhà trường quản lý đăng tải trên Website của  trường.

Thư viện ngoài trời tại trường PTDTBT TH Nậm Nèn

Thư viện ngoài trời tại trường PTDTBT TH Nậm He

Học sinh ngồi đọc sách tại thư viện trường TH Thị trấn

Học sinh ngồi đọc sách tại thư viện trường PTDTBT TH Mường Anh

           Với những kết quả đã đạt được trong năm học 2019-2020, hi vọng giáo dục tiểu học huyện Mường Chà sẽ ngày càng phát triển vững bước trên con đường tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông mới trong những năm học tiếp theo.


Tác giả: Bùi Văn Tuấn
Nguồn:Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 27 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết