Sunday, 20/06/2021 - 07:11|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác chuẩn bị các điều kiện cho việc thực hiện và triển khai chương trình GDPT 2018 ở Trường tiểu học số 1 Na Sang

         Để thực hiên tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021, đặc biệt là việc thực hiện chương trình lớp 1 theo Chương trình GDPT 2018, trường Tiểu học Số 1 Na Sang đã có những bước chuẩn bị để sẵn sàng mọi điều kiện cho năm học mới.

 

         1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Nhà trường đã quán triệt và triển khai đầy đủ, kip thời các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND tỉnh Điện Biên, UBND huyện, phòng GD&ĐT huyện Mường Chà về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Chú trọng việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân về công tác đổi mới chương trình giáo dục phổ thông tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong quá trình triển khai thực hiện.

Phát huy vai trò của cấp ủy, Ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn trong việc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

       Khuyến khích, động viên CBQL – GV-NV cá nhân có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Các thầy cô nghe tuyên truyền về  chương trình GDPT mới 2018

Cô giáo Phạm Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng trao đổi với giáo viên về  chương trình GDPT mới 2018

         2. Tập huấn chương trình lớp 1

         Nhà  trường đã cử cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tham gia các đợt tập huấn về chương trình GDPT mới do Bộ giáo dục, Sở giáo dục và Phòng giáo dục tổ chức. Cụ thể: Tham gia tập huấn cấp Bộ có 01 đồng chí cán bộ quản lý; 01 đồng chí giáo viên; tham gia tập huấn tại Sở GD&ĐT có: 01 cán bộ quản lý, 03 giáo viên về việc hướng dẫn sử dụng SGK lớp 1; tham gia tập huấn tại Phòng GD&ĐT: 100% cán bộ quản lý, giáo viên với nội dung triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc quản trị trong Trường tiểu học đối với cán bộ quản lý và nội dung chương trình từng môn học của chương trình lớp 1; tổ chức cho giáo viên dạy lớp 1 tham gia chương trình tập huấn trực tuyến của Bộ giáo dục về nội dung, phương pháp dạy học các môn học lớp 1 của chương trình GDPT 2018.

Cô giáo Nguyễn Thị Mận dạy minh họa tiết dạy bài âm e. ê lớp 1

Bên cạnh đó, thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, yêu cầu cán bộ, giáo viên toàn trường đọc, nghiên cứu kỹ chương trình GDPT 2018; đặc biệt là quán triệt đội ngũ giáo viên dạy khối 1 và các giáo viên bộ môn: Âm nhạc, Thể dục, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất phải nghiên cứu sách giáo khoa của các nhà xuất bản khác nhau về chương trình GDPT mới, nhận xét đánh giá về ưu điểm, hạn chế của mỗi cuốn sách, từ đó tổng hợp ý kiến cá nhân, tập thể cho từng bộ môn làm cơ sở lựa chọn bộ sách. Sau khi lựa chọn được bộ SGK chính thức, nhà trường cũng đã phân công soạn giáo án, dạy thử nghiệm, rút kinh nghiệm tiết dạy đối với các môn học của lớp 1 trước khi bước vào dạy chính thức trong năm học 2020-2021.

Đến nay, trường thềm năm học mới 2020-2021, đội ngũ CBQL, GV của nhà trường, đặc biệt GV dạy lớp 1 đã cơ bản nắm chắc được nội dung chương trình giáo dục PT 2018, cách sử dụng SGK lớp 1, nội dung phương pháp dạy học các môn học đặc biệt 2 môn Toán, TV để sẵn sàng cho việc thực hiện trong năm học.

         3. Về việc lựa chọn SGK lớp 1

Nhà trường đã quán triệt Thông tư 01/2020/TT-BGDÐT ngày 30-1-2020 của Bộ GD và ÐT hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở GDPT để cán bộ, giáo viên nắm vững quy trình, trách nhiệm của bản thân khi được tham gia hội đồng lựa chọn sách, qua đó hiểu được cách tiếp cận, thiết kế sách giáo khoa của từng nhóm tác giả. Tận dụng thời gian học sinh tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh do Covid-19, nhà trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên nghiên cứu, trao đổi, thảo luận về các bộ sách, xem video giới thiệu các tiết dạy mẫu, từ đó mỗi giáo viên và tổ chuyên môn lớp 1 tự đánh giá được điểm mạnh của từng cuốn sách theo các tiêu chí như: cách tiếp cận của các cuốn sách có phù hợp với điều kiện nhà trường, trình độ học sinh, có những điểm nổi trội để giáo viên tổ chức các hoạt động nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và có phù hợp với cách kiểm tra đánh giá theo quy định không; những cuốn sách của bộ sách nào, nhóm tác giả nào có nhiều điểm nổi trội. Nhà trường cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia Hội nghị giới thiệu các bộ SGK lớp 1 tại sở GD và ĐT tỉnh Điện Biên và Phòng GD&ĐT Mường Chà. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, nhà trường thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa, gồm 11 thành viên, trong đó có 2/3 số thành viên là tổ trưởng chuyên môn và giáo viên dạy lớp 1, có cả giáo viên dạy các môn văn hóa và giáo viên dạy môn chuyên, đại diện cha mẹ học sinh tham gia.

Hội đồng lựa chọn SGK lớp 1 của nhà trường đã lựa chọn được Bộ sách phù hợp với điều kiện nhà trường, điều kiện địa phương để thực hiện. Cụ thể là hai bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và bộ sách Cánh diều.

          Sau khi lựa chọn được bộ SGK lớp 1 sử dụng trong năm học 2020-2021, nhà trường đã công bố kết quả lựa chọn tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh học sinh để kịp thời nắm bắt, tìm hiểu và có các bước chuẩn bị sách giáo khoa cho năm học mới một cách đày đủ, đảm bảo mỗi em có đủ 1 bộ SGK để học tập.

Cô  giáo Phạm Thị Thu Hằng-  Hiệu trưởng hướng dẫn việc lựa chọn SGK lớp 1 chương trình GDPT mới 2018

Các thầy cô nghiên cứu các đầu sách của các nhà xuất bản để lựa chọn SGK lớp 1 chương trình GDPT mới 2018

Hai nhà xuất bản: Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh diều được nhà trường lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021

         4. Chuẩn bị đội ngũ thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Về đội ngũ giáo viên, nhà trường đảm bảo đủ về số lượng và loại hình. 100% giáo viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới chương trình.

Căn cứ vào Kế hoạch mở lớp năm học 2020 -2021, nhà trường rà soát, dự kiến phân công đội ngũ giáo viên dạy lớp 1, ưu tiên giáo viên dạy lớp 1 là những giáo viên trẻ, nhiệt huyết với nghề, có trình độ đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu của CTGDPT mới. Năm học 2020 -2021, trường tiểu học số 1 Na Sang kế hoạch mở 20 lớp với 342 học sinh trong đó khối 1 có 6 lớp với 86 học sinh.

         Về công tác bồi dưỡng đội ngũ: Nhà trường đã  lập danh sách và cử CBQL giáo viên của trường tham gia bồi dưỡng chương trình GDPT 2018 do các cấp tổ chức tập huấn. Ngoài ra, thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, đơn vị tiếp tục bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên về chương trình GDPT 2018 để nắm chắc: Mục tiêu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; Chương trình các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc đối với cấp Tiểu học. Bồi dưỡng về phương pháp giáo dục, hình thức và các kĩ thuật dạy học tích cực và đánh giá kết quả giáo dục; Chỉ đạo công tác sinh hoạt chuyên môn, tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên xem các video, băng hình về tổ chức “Sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề”  và “Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học”,  xem video các tiết dạy thực nghiệm các môn Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Âm Nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất. Tìm hiểu sách giáo khoa, thảo luận xây dựng Kế hoạch giáo dục đối với lớp 1 năm học 2020-2021… Từ đó, giáo viên hiểu rõ hơn về những điểm mới cũng như quan điểm xây dựng chương trình môn học, đồng thời nắm bắt được phương pháp giáo dục phù hợp để triển khai chương trình mới một cách hiệu quả.

Các thầy cô nghiên cứu phân phối chương trình lớp 1 năm học 2020- 2021

         5.  Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

         Nhà trường đã chủ động rà soát, đánh giá các điều kiện về cơ sở vật chất hiện có, đồng thời có kế hoạch xây dựng kế hoạch, lộ trình sửa chữa, nâng cấp, bổ sung điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo  sẵn sàng điều kiện thực triển khai Chương trình GDPT 2018 từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1Tham mưu với các cấp đầu tư trang cấp cho nhà trường  đảm bảo đầy đủ thiết bị, đồ dùng dạy học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt nhà trường cũng đã đăng kí mua sắm đầy đủ danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 theo Thông tư 05/2019/BGD&ĐT và bộ sách giáo khoa lớp 1 cho giáo viên và học sinh.

Phòng học đã được vệ sinh khử trùng để đón học sinh

Phòng học chức năng

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý đảm bảo sử dụng hiệu quả trang thiết bị dạy học; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp nhằm tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Hiện tại nhà trường có 20 phòng học đảm bảo 01 phòng học/lớp, đủ điều kiện dạy học 2 buổi/ngày. Khuôn viên trường lớp ngày một khang trang, xanh, sạch thu hút được học sinh đến trường. Nhà trường cơ bản có đủ các phòng học bộ môn, có đủ trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục cho năm học mới.

Tiếp nối thành tích năm học 2019- 2020, nhà trường mạnh dạn định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cơ bản nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021 nói chung và thực hiện có hiệu quả việc thực hiện chương trinh GDTP 2018 nói riêng, cụ thể như sau:

1.Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua của ngành.

2. Tiếp tục Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn theo kế hoạch của các cấp về việc thực hiện CTGDPT lớp 2 cho năm học 2021-2022.

3.Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục

4. Chú trọng công tác bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ.

5. Đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục.

6.Tiếp tục huy động học sinh lớp 3,4,5 tại các điểm bản về trung tâm học tập.

7. Tiếp tục củng cố, duy trì vững chắc các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia mức độ 1.

8. Tiếp tục công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực hợp pháp đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

9. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

10. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới toàn thể xã hội về công tác đổi mới chương trình GDPT nhằm tạo sự đồng thuận ủng hộ trong toàn xã hội./.


Tác giả: Phạm Thị Thu Hằng
Nguồn:Trường tiểu học số 1 Na Sang Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết